404.Turistický oddíl mládeže

P i f í k o v c i   B r n o

člen Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Činnost oddílu je finančně podporována magistrátem města Brna


Oddílový měsíční zpravodaj - Drbna

Seznam oddílu v každém roce

Letní tábory; jarní expedice; výpravy

Kontakty s vedením oddílu

Fotky

Kontakt: pificibrno@email.cz